Hallitus

Agatsun hallitus pyrkii edistämään seuran toimintaa. Seuran jäsenet saavat vapaasti tulla hallituksen kokouksiin, ja kaikilla on puheoikeus.

Erkki Mäki, puheenjohtaja

Jyrki Viitala, rahastonhoitaja

Veli-Matti Koukeri, varapuheenjohtaja

Anne Huhtala, sihteeri

Petri Rissa

 

Viestintävastaavana toimii hallituksen ulkopuolelta valittu Noora Jokela.